Zijn het Cicerone® Certification Programma en Bierbewustzijn.nl hetzelfde?

Nee, het zijn 2 aparte bedrijven waarbij de samenwerking het beste te vergelijken is met het halen van een rijbewijs. Bierbewustzijn.nl is de rijschool die training, educatie en advies verzorgt met als doel het examen te halen bij het Cicerone® Certification Programma. De opleiding heet bierbekwaam de eigenaar van deze opleiding is Bierbewustzijn.nl en de examinator Cicerone.

Training voor Internationaal bierdiploma

Wij voeren de merknaam “Cicerone®” bewust niet in Nederland omdat deze beschermd is maar er zijn nauwe banden waardoor onze lesmethoden en didactisch plan goed aansluit bij de examens van Cicerone. Wij trainen mensen zodat ze zelfstandig het examen kunnen halen en daarmee een internationaal bierdiploma kunnen behalen om vervolgens hun carrière voort te zetten in de horeca of bierwereld.

Ondertussen al interesse gekregen?
Kom een opleiding doen!