IVA training

Wij willen met Bierbewijstzijn.nl mensen op een verantwoorde wijze kennis laten maken met het mooiste product ter wereld! In samenwerking met brouwerijen, gemeentes en laagdrempelige horeca geven wij training in het verantwoord schenken en serveren van bier. In deze laagdrempelige horeca werken vaak vrijwilligers en voor hen is een training in het verantwoord schenken van alcohol eigenlijk verplicht maar hier wordt niet op gehandhaafd.

IVA Training verantwoord bier schenken

Deze training heet “training verantwoord bier schenken” en onderdeel van deze training is de IVA (instructie verantwoord alcohol gebruik). In het gedeelte verantwoord schenken nemen we deelnemers mee in kennis over de wet, de sancties, lastige situaties en oefenen we hoe ze in de praktijk om kunnen/moeten gaan met de regels. Een tweede gedeelte van de training gaat over productkennis van met name no en low alcohol bieren, de snelst groeiende biertrend van Nederland.

Wij willen graag de samenwerking opzoeken met brouwerijen, gemeenten, sportclubs, sporthallen, speeltuinen, en overige laag drempelige horeca waar veel jongeren komen.

Contact opnemen

Maatschappelijk voordeel

Waarom zou de bedrijven, brouwerijen en gemeenten de training ondersteunen?

  • Bewuste medewerkers en vrijwilligers op laagdrempelige horeca die getraind zijn om verantwoord alcohol te schenken
  • Vrijwilligers en medewerkers bagage meegeven om nee te verkopen als dat moet en door de training sterker in hun schoenen staan
  • Het is bij wet verplicht dat iedere vrijwilliger een instructie omtrent veiligheid en alcohol krijgt.
  • Het is bij wet verplicht om een lijst te hebben welke vrijwilligers een IVA instructie hebben gekregen.
  • De training is een nulmeting zodat iedereen weet wat de regels zijn en waar iedereen zich aan moet houden. Hierdoor kunnen geen verkeerde interpretaties ontstaan van de regels en worden er gezamenlijke afspraken gemaakt over handhaving.
  • Vrijwilligers staan een stuk bewuster en veiliger achter de bar. Ze leren tijdens de training nee verkoop gesprekken waardoor lastige situaties beter onder controle zijn.
  • Mocht er een incident gebeuren kan de sportclub aantonen dat het er alles aan heeft gedaan om dit te voorkomen (vergunning om alcohol te schenken).
  • Er word steeds meer verantwoordelijkheid gelegd bij de brouwerij en de overheid als het gaat om risico’s met alcohol.
  • Bij wet is een brouwerij verplicht om verantwoorde alcoholconsumptie te promoten
  • Naast de IVA maken we mensen bewust van een belangrijke bierstijl low en no alcohol
Ondertussen al interesse gekregen?
Kom een opleiding doen!